Accelero Ventures

Accelero Ventures jest funduszem inwestującym w polskie innowacyjne projekty z obszarów czystych technologii zmniejszających negatywny wpływ na środowisko, biotechnologicznych, IT/ICT oraz rozwiązań z sektora dóbr szybko zbywalnych – charakteryzujących się dużym potencjałem wzrostu oraz możliwościami skalowania.

Oferujemy wsparcie naszego Zespołu posiadającego wieloletnie doświadczenie branżowe, inwestycyjne oraz w budowaniu skutecznych strategii.