O Funduszu

Accelero Ventures

Accelero Ventures został utworzony z Polskim Funduszem Rozwoju oraz inwestorami prywatnymi. Środki finansowe zainwestowane przez PFR Ventures pochodzą z programu Starter.

Inwestujemy kwoty do 4 mln PLN na podwyższenie kapitału własnego spółek znajdujących się na etapie pre-seed, seed lub serii A. Obejmujemy udziały mniejszościowe, dzięki temu pomysłodawcy i założyciele posiadają dalszy realny wpływ na działalność spółki, jej rozwój oraz określenie i wykonanie kolejnych celów. Poziom obejmowanych udziałów uzależniamy od etapu rozwoju projektu, ryzyka związanego z daną inwestycją oraz szacowanej kapitałochłonności realizowanego projektu.

Stawiamy na spółki technologiczne z obszaru CleanTech, BioTech, FMCG oraz IT/ICT, których innowacyjne projekty będą się kwalifikowały jako tzw. disruptive innovations.

Dzięki wieloletniemu i komplementarnemu doświadczeniu biznesowemu Zespołu Accelero Ventures oprócz wsparcia finansowego, naszym spółkom portfelowym oferujemy pomoc w wielu obszarach merytorycznych. Dzięki współpracy z Accelero Ventures, pomysłodawcy i założyciele będą mogli skorzystać z wsparcia do pozyskania dalszego finansowania, doradztwa inwestycyjnego, wsparcia organizacyjnego, a także planowania strategii i dalszych planów rozwoju. Pomagamy również w rozwiązywaniu problemów operacyjnych oraz wspieramy naszym know-how branżowym.

Inwestujemy i wspieramy projekty z następujących obszarów działalności

CleanTech

CleanTech

Inwestujemy w projekty dotyczące innowacji w zakresie OZE, magazynowania energii, rozwiązań w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną i technologie w zakresie budynków BIPV, elektromobilności, elektrowni wirtualnych, prosumentów wirtualnych oraz zarządzania popytem i mikorogeneracją energii w ramach gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a także tokenizacji wyprodukowanej energii za pomocą technologii blockchain.

CleanTech

BioTech

Poszukujemy projektów powstających na styku obszaru biotechnologii oraz zielonej energii, szczególnie w zakresie biometanu i biowodoru. Upatrujemy niezwykle obiecujących okazji zarówno w obszarach pomocniczych takich jak diagnostyka i planowanie wytwarzania, jak i badań dopuszczalności do użytku. Dotyczy to w szczególności żywności, pasz, substratów produkcji rolnej, utylizacji odpadów z tych procesów, czy też standaryzacji , testów i użytków in vivo np.: urządzeń bionicznych.

CleanTech

FMCG

Jesteśmy zainteresowani współpracą z firmami, które będą wdrażały rozwiązania pozwalające na zwiększenie konkurencyjności rynku zarówno niezależnego, jak i sieciowego. Inwestujemy w projekty, które oferują możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących wiedzę z różnych dyscyplin naukowych m.in. sztuczną inteligencję, biometrię, neuromarketing, głównie w celu wprowadzania nowych standardów w szeroko pojętej komunikacji z klientem.

CleanTech

IT/ICT

Głównym obszarem naszego zainteresowania są projekty dotyczące innowacji w zakresie Internet of Things, cybersecurity oraz mechanizmy wykorzystujące machine learning. Inwestujemy w pomysły, które odpowiadają na ludzką potrzebę efektywności i wygody oraz zapewnią precyzyjną analizę danych oraz optymalizację różnych procesów, w tym obniżenia bazy kosztowej.

Kryteria oceny potencjału

Prawa własności intelektualnej

opracowana technologia powinna być nowatorska, nie powinno być wątpliwości co do jej własności i powinna mieć szansę na skuteczną ochronę prawną.

Tworzenie wartości dodanej

technologia powinna kreować rzeczywistą wartość dla odbiorców i wprowadzać zmiany w zastanym modelu rynkowym.

Przekonujący model biznesowy

model biznesowy powinien wykorzystywać przewagi konkurencyjne, które mogą pozwolić na wzrost wartości spółki w określonym czasie.

Występowanie lokalnej potrzeby

przyszła, prawdopodobna, występująca również lokalnie potrzeba na określony produkt - gdyż potencjalne innowacje o charakterze globalnym, powinny mieć dostrzegalną , niezaspokojoną potrzebę oraz realną przestrzeń do przetestowania w dostępnym środowisku, wśród lokalnych odbiorców.

Strategia ESG