Zespół

Marcin Matysik

Partner Zarządzający Accelero Ventures / Założyciel

Marcin Matysik jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza na wydziale Matematyki i Informatyki.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania i pełnienia nadzoru nad inwestycjami w sektorach IT, FMCG, budowlanej i inwestycyjnej. Specjalizuje się w procesie pozyskiwania prywatnego finansowania dla innowacyjnych podmiotów oraz realizacji transakcji fuzji i przejęć, przygotowaniu biznesowo-ekonomicznych analiz, a także łączeniu stron transakcji i akwizycji nowych projektów.

Założyciel i Partner Zarządzający Funduszu inwestycyjnego Accelero Venture Fund założonego z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) oraz prywatnymi inwestorami.

Marcin związany jest z Grupą firm w branży Nieruchomości dzi ałających zarówno na rynku wtórnym jak i pierwotnym, pozyskiwaniem środków i realizacją inwestycji developerskich (budową domów, zakupem nieruchomości, sprzedażą). Od 2017 roku jest Prezesem Zarządu i udziałowcem spółki DM CAPITAL.

Od 2018 roku był członkiem Zarządu i udziałowcem spółki Polskie Centrum Dystrybucyjne – centrum dystrybucji dla rynku niezależnego oraz członkiem Zarządu i udziałowcem COSMETICS FACTORY s.r.o. – producenta i dystrybutora kosmetyki kolorowej, oraz właściciela marki COMO MILANO działającej na rynku Europejskim.

W latach 2007 – 2017 silnie związany z Grupą Komputronik S.A. Zaczynał jako V-ce Dyrektor – Centrum Systemów Zintegrowanych – odpowiedzialny za systemy IT wewnętrzne Grupy, komercyjne Wdrożenie Systemów Zarządzania i budowy sklepu internetowego Komputronik.pl oraz integracji rozwiązań. Od 2011-2018 Prezes Zarządu i udziałowiec Komputronik API – spółki wchodzącej w skład Grupy – integratora i dostawcy Zintegrowanych Systemów Informatycznych. Spółka zajmowała się realizacją wielu projektów informatycznych w całym spektrum dziedzin IT; w tym pozyskiwanie, realizacja i rozliczenie wielu projektów Unijnych.

Marcin był współzałożycielem i inwestorem – kilku startupów min. związanych z Poznańskim Parkiem Technologiczno-Przemysłowym, realizujących wiele unikatowych projektów min. dla Ministerstwa Sprawiedliwości czy Autostrady Wielkopolskiej.

Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywał jako Konsultant i Menedżer w poznańskiej spółce Doradztwo Gospodarcze DGA SA – zaangażowany we wdrożenia informatycznych systemów wspomagających proces Certyfikacji ISO oraz Zarządzaniem Ryzykiem. Realizacja projektów w całej Polsce w branży Energetycznej (Enea, EnergiaPro), Przemysłowej oraz Państwowej. Organizacja i wdrożenie systemu we wszystkich oddziałach Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS, urzędach skarbowych, kopalniach, spółkach transportowych PKP PLK czy ubezpieczeniowych (Commercial Union)

Agata Pękalska

Partner zarządzający Accelero Ventures / Założycielka

Agata Pękalska ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, London Business School of Economics, Haute Ecole de Commerce oraz Norwegian School of Economics. Z wyróżnieniem ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją prawo finansowe. Posiada certyfikat doradcy podatkowego.

Założycielka i Partner Zarządzający Funduszu inwestycyjnego Accelero Venture Fund założonego z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) oraz prywatnymi inwestorami. Obecnie Agata Pękalska jest również ekspertem i członkiem jury w European Innovation Council (Komisja ds. Innowacji) przy Parlamencie Unii Europejskiej z dedykowanym budżetem 10mld EUR na lata 2021-2027 do inwestycji w SME.

Wcześniej przez blisko 7 lat Partner w Funduszu Inwestycyjnym założonym z Krajowym Funduszem Kapitałowym w ramach programu Swiss Contribution. Agata Pękalska jest doświadczonym managerem, w przeszłości pełniącym funkcje Prezesa i Członka Zarządu między innymi w grupie kapitałowej PZH Baltona S.A., BH Travel sp. z o. o, Kliniki.pl sp. z o.o. oraz DUKA Polska Sp. z o.o.. Agata Pękalska pełniła funkcje przewodniczącej lub członka Rad Nadzorczych w takich spółkach, jak np.: i-Taxi sp. z o. o., XTRF Management Systems S.A., Inex System sp. z o.o., RightHello sp. z o.o., itd.. W ramach działalności doradczej współpracowała z KPMG.

Agata Pękalska posiada bogate doświadczenie w procesach inwestycyjnych, doradztwie strategicznym, podnoszeniu wartości spółek i ich skalowaniu, wdrażaniu procesów optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych, przygotowywaniu spółek do IPO, pozyskiwaniu finansowania w różnych strukturach kapitałowych oraz uczestniczeniu w procesach M&A na międzynarodowym poziomie (transakcje na rynku szwedzkim, francuskim, rumuńskim).

Jacek Musiał

Partner Zarządzający Accelero Ventures / Założyciel

Jacek Musiał ukończył Wydział Zarzadzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia oraz nadzorowania inwestycji w sektorach odnawialnych źródeł energii, ICT. Posiada szerokie doświadczenia konsultingowe w zakresie inwestycji, business dvelopment, M&A. W ciągu 25 lat swojej kariery zawodowej nabył doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi, rozwoju produktów, poznając wiele branż i specyfiki ich funkcjonowania. Jest audytorem energetycznym. Zajmował się zarządzaniem strategicznym, optymalizacją procesów, procesami restrukturyzacjami i inwestycjami. Zarządzał dużymi zespołami ludzkimi.

W latach 1995 – 2006 pracował dla DGA SA, firmy notowanej na GPW. Rozpoczął karierę od stanowiska konsultanta, następnie pełnił rolę kierownika projektów, dyrektora departamentu strategii, dyrektora departamentu energetyki oraz wiceprezesa Zarządu (w tym w okresie IPO).

W roku 2007 został współzałożycielem CREO Consulting Sp. z o.o. – Prezesem Zarządu, potem partnerem zarządzającym. Firma CREO zajmowała się projektami doradczymi z dziedziny M&A, inwestycji kapitałowych oraz specjalizowała się w branży odnawialnych źródeł energii, energetyce i farmacji.

W roku 2012, był założycielem podmiot o charakterze funduszu: BioEn Ventures BMV Sp. z o.o. SK specjalizującego się rozwoju inwestycji w zakresie OZE. W kolejnych latach był założycielem i rozwijał kolejne spółki celowe b branży OZE. W latach (2016 – 2019) pełnił funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Zarządzającego w informatycznej XTRF Management Systems SA należącej do portfela inwestycyjnego Experior Venture Fund (VC).

Krzysztof Berdzik

Partner Venture / Założyciel

Krzysztof Berdzik jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ze specjalizacją Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw oraz Hochschule Für Wirtschaft und Recht Berlin. Ukończył studia na doktoranckie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a za osiągniecia naukowe z zakresu badań nad rynkami kapitałowymi uzyskał Nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Założyciel i Partner Zarządzający Funduszu inwestycyjnego Accelero Ventures założonego z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) oraz prywatnymi inwestorami.

Wcześniej pełniąc rolę menedżera oraz prezesa zarządu firmy doradczej (DGA oraz Creo Consulting) przez kilkanaście lat wspierał jako doradca rozwój zarówno międzynarodowych korporacji i największych polskich przedsiębiorstw jak i start-upów. W działalności doradczej specjalizował się obszarze doradztwa strategicznego oraz optymalizacji biznesu.

Jako członek zarządu firm inwestycyjnych BioEn Ventures oraz Volt.On specjalizujących się w inwestycjach rzeczowych oraz kapitałowych w obszarze odnawialnych źródeł energii przez kilkanaście lat zarządzał portfelem „zielonych” przedsięwzięć. Rozwijał również działalność spółek z tej branży jako członek zarządu i dyrektor ds. innowacji (EneCrops, Acceler.On, iTen, Involta, Amper.On)

Przez niemal trzy lata pełnił również rolę członka rady nadzorczej funduszu venture capital Tredecim Innovation Fund.

Ekspert w obszarze działalności inwestycyjnej, „zielonego” biznesu, podnoszeniu wartości organizacji, zarządzania strategicznego, optymalizacji procesów i działań restrukturyzacyjnych.